At, eşek ve katır sütü içmek haram mıdır?
At sütü helâldir. Ehlî eşek ve katır eti ve sütü tahrîmen mekruhtur. Yalnız Mâlikî mezhebinde helâldir.
16 Kasım 2011 Çarşamba
16 Kasım 2011 Çarşamba