Bir erkeğin bir erkeği yanağından öpmesinin hükmü nedir?  
Ulemânın bazısı şehvetsiz câiz; bazısı ise sedd-i zerâi mucibince, mekruh demiştir.


1 Eylül 2015 Salı
Alakalı Başlıklar