Bir baba, çocuğunun parasından başkasına borç verebilir mi?
Verebilir; ama kendisi bu borca kefil sayılır. Yani ödenmediği zaman kendisi mesuldür.
6 Eylül 2015 Pazar
6 Eylül 2015 Pazar