Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir Müslümanın kâfirlere domuz eti ve şarap satması caiz midir?
Dârülislâmda müslümana ve kâfire domuz eti, leş, şarap satamaz. Çünkü Müslüman için bunlar mal değildir. Dârülharbde bunları kâfire satmak İmam Ebu Hanife’ye göre câiz ise de, iş haline getirmek müslümana yakışmaz.


21 Haziran 2010 Pazartesi