Kira mukavelesinde kira artışı TÜFE’ye [tüketici fiyat endeksine] göre yapılacak diye hüküm bulunsa, bir sene sonra, ev sahibi emsal kiralardaki artışı göstererek daha fazla zam istese, hakkı var mıdır?
Mukavele bir yıllık ise, şart, vaad hükmündedir ve lağvdir. Uyulması şart değildir. Kira mukavelesi birkaç yıllık ise, şarta riayet lazımdır. Bir yıllık ise, kontrat bitmeden az evvel ev sahibi bunu söylemiş ise ve kiracının ya bu fiyatla yeni mukavele yapması veya çıkması gerekir. Söylememişse, mukavele bir aylığına aynı şartlarla uzar ve sonra boşaltmak gerekir.


22 Ocak 2016 Cuma
Alakalı Başlıklar