Farabi ve İbni Sina, herhangi bir mezhebe bağlı mıydı? 
Önceleri Hanefi mezhebinde idiler. Sonradan Ehl-i sünnete uymayan fikirler ileri sürdükleri rivayet olunmaktadır.


20 Şubat 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar