Muhyiddin Arabî hazretleri hangi mezhebde idi?
Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin mezhebi hakkında sahih bir malumat yoktur. Mâlikî veya Şâfiî olduğuna dair rivayetler vardır. Fıkıh ilmine dair te’lifatı olmadığı için bunu tespit etmek kolay değildir.
20 Şubat 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar