Modern hukuk ile İslâm hukuku arasında mukayeseli bir çalışma var mıdır?
Modern hukuk ile İslâm hukuku, metod ve vasıtalar bakımından tamamen farklı sistemlerdir. Bunların birbiriyle mukayesesi çok zaman pratik bir fayda hâsıl etmez. Bununla beraber mukayeseli hukuk meyanında münferid çalışmalar mevcuttur. Benim eserlerimde de bunun misalleri vardır. Vaktiyle Şakir Berki ve Mustafa Reşid Belgesay buna dair makaleler neşretmişti.


7 Nisan 2016 Perşembe
Alakalı Başlıklar