Tilâvet secdesi gerektiren âyetin meâlini okumakla bu secde vâcip olur mu? 
Tercümesini okuyan veya işiten, bunun secde âyeti olduğunu anlarsa, secde yapar.
18 Nisan 2016 Pazartesi
18 Nisan 2016 Pazartesi
Alakalı Başlıklar