İpek, erkek için haram iken, Osmanlı padişahlarının savaşlarda giydiği doğru mudur?
Harbde düşmana heybetli görünmek için ipekli giyinmek, bıyıklarını ve tırnaklarını haddinden fazla uzatmak caizdir.


26 Nisan 2016 Salı