Kendi evini vakfın evidir diye kiraya verse, kiraya ne lazım gelir?
Kira, evin sahibine aittir. Vakfa vermesi gerekmez. Ama yalan söylemek günahtır. Hele bundan ayrıca maddî menfaati varsa, mesela vakıf diye kiracı emsalin üzerinde kira vermeyi kabul etmişse, bu caiz olmaz.


12 Haziran 2016 Pazar
Alakalı Başlıklar