Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Âriyet olarak aldığı malı şartlarına uygun olarak kullanırken kaza yapsa ve 3. şahsın malına zarar verse, zararı kaza yapan mı öder, yoksa mal sahibi de kendi vasıtası kullanıldığı için tazminde ortak olur mu? 
Vasıtayla cezanın alakası yoktur. Suçu ve tazminatı fail üstlenir.


28 Ağustos 2016 Pazar