Vakıf mütevellîsinin birden fazla olabilir mi?
Mütevelli bir kişidir. Eğer vakfeden birden fazla mütevelli tayin etmiş ise ve bunları müştereken karar vermeye memur etmiş ise o zaman mütevelliler ittifakla karar alır. İttifakla karar alamadıkları zaman, eğer vakfa bir zarar bahis mevzu ise, işin içine kadı girer. Kadı yoksa, nazır müdahale eder.7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar