İslâmiyette net bir reşid olma yaşı var mıdır? Rüşd, evlilik için şart mıdır?
Âkıl ve bâliğ olmak, aynı zamanda reşid olmak demektir. Ancak böyle olduğu halde malının kıymetini bilmiyorsa, sefihtir. Hacir altına alınıp kendisine vasî tayin edilir ve malları teslim edilmez. Evlilik için reşid olmak gerekmez. Akıllı ve bâliğ olmak da şart değildir. Akıl ve baliğ ise, kendi iradesiyle; değilse velisi tarafından evlendirilebilir. Bu son halde evlilik neticelerini, bülûğdan sonra doğurur ve muayyen şartlarla bu evliliğe itiraz edebilir.
7 Aralık 2016 Çarşamba
7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar