İslâm hukukunda evlilikte muayyen bir yaş sınırı var mıdır?
Akıllı ve bülûğa eren erkek ve kız, hür iradesiyle evlenebilir. Bunun alt sınırı kızda 9, erkekte 12 yaş iken, azami sınırı 15’tir. Yani bu yaşa gelmiş çocuk bâliğ sayılır ve serbestçe evlenebilir.
7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar