Çocuklara Satılmış, Satı gibi isimler verilmesinin sebebi nedir?
Eski bir halk inanışına göre, çocuğu bir evliyanın himayesine verip (satıp), çocuklara musallat olan kötü ruhları aldatmak ve böylece çocuğun yaşamasını temin maksadıyla yapılıyor. Bugün de bir evliyanın türbesine adak yapıp, çocuğun onun manevî himayesine tevdi edildiği ve çocuğa o zatın isminin verildiği görülmektedir. Bu, dine aykırı değildir.
7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar