Okulumuzda lgbt’yi müdafaa eden, homoseksüel veya biseksuel kişiler vardır. Bunlara karşı vaziyetimiz nasıl olmalıdır?
Her dinin, inanç sistemi, emir ve yasakları vardır. Her din mensubunun, buna inanması lazımdır. Ama dinsizlere, başka dinden olanlara ve Müslüman olduğu halde, dinin emir ve yasakları uymayanlara karşı da emr-i maruf yapmak; yapılamıyorsa, müsamahalı olmak, onlara acımak, iyilikleri için dua etmek her Müslümanın vazifesidir. Münakaşa etmek, hele bu zamanda, doğru değildir. Dostun dostluğunu giderir; düşmanın düşmanlığını arttırır.
28 Aralık 2016 Çarşamba
28 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar