Marketlerin, müşteriler arasında kura çekip hediye vermesi market sahibine haram mıdır?
Bu şekilde şartlı bir satış, şart satış esnasında söylenirse, dârülislâmda câiz değildir. Dârülharbde, her halde, market sahibine de, müşteriye de câizdir. Zira iki tarafa da menfaati vardır.
28 Aralık 2016 Çarşamba
28 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar