Bir yeri, bankaya veya içki de satan birine kiraya vermek caiz midir?
Bankanın kazancının tamamının haram dinen olduğu söylenemez. Çünki yaptığı işlerin çoğu İslâmiyetin cevaz verdiği işlerdir. Kaldı ki kazancı veya işi tamamen haram bile olsa, İmam Ebu Hanife’ye göre içki satana da, kiliseye de ev kiralamak câizdir. Çünki kiralamak başka bir akittir. Akitte haramlık yoktur. Kiracının evde ne yapacağı kiralayanı alâkadar etmez. Nitekim ev tutup, zina etmesi mümkündür. Bundan kiralayan mes'ul değildir.
23 Aralık 2011 Cuma
Alakalı Başlıklar