Kaynak olarak kullanabileceğim, Maliki fıkhını anlatan matbu Osmanlıca bir eser tavsiye edebilir misiniz?
Maalesef. Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı veya Mizanülkübra Türkçeye tercüme edilmiştir. Bidayetül-Müctehid de Türkçeye tercüme edildi, ama Malikî fıkhı için kullanışlı değildir.
19 Şubat 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar