Mâlikî mezhebinde kiremit, tuğla veya fırınlanmış seramik ile teyemmüm olur mu?
Muhtasar-ı Halil üzerine Mevvâk hâşiyesinde “Fırınlanmış tuğla ve kiremit ile teyemmüm olmaz” demektedir. el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa’da da böyledir. Toprak cinsinden her şey, taş, mermer ile teyemmüm câizdir.
27 Mart 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar