Bir satış sözleşmesinde, "Ödeme vadesinin başladığı tarih siparişin alındığı tarihtir. Satıcı vadeleri değiştirmekte serbesttir. Değişiklikler bildirilmekle ve/veya ilan edilmekle geçerli hale gelir" ifadesinin bulunması caiz midir?
İlk cümle muteberdir. Zira istisna (sipariş) satışında, paranın peşin veya bir kısmının peşin, bir kısmının veresiye olması caizdir. Ancak ikinci cümle, fâsid şarttır. Zira akidde taraflardan birine faydası olan şart ileri sürülemez. Semenin veresiye ve peşin olması veya vadeler, sonradan tek taraflı olarak değiştirilemez. Ancak bir taksitin ödenmemesi borcun tamamını muaccel hale getirir.
12 Haziran 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar