Osmanlılarda şehzâdelerin sakal uzatması yasak mıydı?
Böyle bir yasak yoktur. Ancak bir an’aneden bahsedilmektedir. Usul değildir. Nitekim Şehzâde Mustafa’nın sakallı minyatürü vardır. Osmanlı tarihinde böyle yakıştırmalar çoktur. Biri de şehzâdelerin çocuk yapma yasağıdır ki, aslı yoktur. Osmanlı cemiyetinde hemen herkes sakallıdır. Sakal bırakmadıkları doğru ise, siyaseten veya edebendir.
12 Haziran 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar