Mühendis olmak isteyen bir lise talebesinin müspet ilimlerle geçirdiği vaktin, dini ilimlerle geçirdiği vakitten fazla olmasında bir mahzur var mıdır?
Sıralama şöyledir: 1-Zaruri dini ilim; 2-Meslekî ve dünyevî bilgi; 3-Nâfile dinî ilim; 4-Nâfile dünyevî ilim.
12 Haziran 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar