Şirketlerin, kampüslerin mescidinde Cuma namazı kılmak caiz midir?
Cuma namazının edasının şartlarından biri de izm-i âmmdır. Câminin kapısı kapatılsa ve içeriye kimse alınmasa, Cuma caiz olmaz. Şirketlerdeki mescidlerde Cuma câiz olmaz. Ama dışardan velev hüviyet bırakıp kart almak mukabili de olsa insanların girip Cuma kılmasına izin veriliyorsa, Cuma kılmak caiz olur. AVM mescidlerinde izm-i âmm vardır. Hava meydanının kargo kısmı, emniyet sebebiyle dışardan Cuma namazı için girişe izin verilmeyen, 1000 kişilik büyük bir komplekstir. Fıkıh kitaplarında der ki: Hükümdar kalede veya sarayında kapıyı kapatıp maiyetiyle Cuma kılsa caiz olmaz. Ama kale kapısı fitne, düşman korkusu ve benzeri sebeple kapatılsa, içerideki câmide Cuma kılmak caiz olur. Hele başka câmi varsa, hiç mahzuru yoktur; çünki cemaat cumadan engellenmiş değildir. Kargo istasyonu da bunun gibi müstakil bir şehir olarak kabul edilebilir ve içinde Cuma kılmak caiz görülebilir. Üniversite mescidi de böyledir. (İbni Abidin-Cuma bahsi).
12 Haziran 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar