Bir fitre mikdarı olan 3,5 kilo hurmayı, 400 gramlık paketlere koyup 9 kişiye vermek caiz midir? 

Bir fıtrayı birkaç fakire vermenin caiz oluşu ihtilaflıdır. Ekseri ulema caiz demiştir. Caiz olmadığını söyleyenler de vardır. Zira “Fakirleri bugün dilenmekten müstağni kılın”” hadis-i şerifinin mânâsı bunu icab ettirir. İbni Âbidin hazretleri, “Bu hadîs, vücub değil, nedbi bildirir. Mamafih bir fıtrayı birkaç fakire vermek tenzihen mekruhtur” diyor.
12 Haziran 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar