Hazret-i Peygamber’in doğumundan evvel Yemen’in statüsü neydi?
Yemen Habeşliler tarafından istila edilmişti. 72 sene Habeş hâkimiyetinde kaldıktan sonra son Yemen hükümdarı Seyf, Habeşilere karşı İran'dan yardım istedi. İran hükümdarı oraya Behruz adlı bir kumandan gönderdi. Yemen’i Habeşilerin elinden aldı ve burada Sasani hâkimiyeti kuruldu. Yemen hükümdarları İran’ın valisi derekesine düştü. Ta ki Asr-ı Saadet’te Müslümanların eline geçene kadar.
21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar