Kadir Gecesi'nin zamanının tam olarak söylenmemesinin hikmeti nedir?
İnsanların bu geceye kati bilip, diğer geceleri ihyada ihmal göstermemeleri için.
21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar