Bir kimsenin elinde 7 gramlık bir altın olsa, zekâtı bundan az olsa, bununla bir fakirle devr yaparak zekâtını verse, ancak vermesi icab eden zekât 5 gram olsa, bu 2 gram fazla verdiğinin hükmü nedir?
Fazla verdiği, gelecek senenin zekâtına mahsub edilebilir. Şu kadar ki, bu altını fakire zekât olarak vermişse, sonra ondan daha düşük bir ücretle satın almak mekruhtur.
21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar