Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri için Şâfiî mezhebli, Hanefî meşrebli ifadesi ne manaya geliyor?
Mezhebi Şâfiîdir; Hanefî’nin şartlarını da gözetir.
2 Temmuz 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar