Bazı bilim adamları, 7000 yıllık Mısır tarihinde, piramitlerdeki kitâbelerde Musa aleyhisselâmdan  hiç bahsedilmediğini söylüyor. Ne denebilir?
Müminler, peygamberlere uyar; arkeologlara değil. Kitâbelerde veya tarih kroniklerinde yer almaması, iman için bir kıymet ifade etmez. O devre ait her bilgi bu güne ulaşmadığı gibi, tarihi kaydedenler o zaman için bunu mühim bir hâdise olarak görmemiş olabilir. İsa aleyhisselâm hakkında da neredeyse hiç tarihî bilgi yoktur. Ama Muhammed aleyhisselâm devri böyle değildir. Şu halde bunu ateizmi için delil göstermek makul değildir.
2 Temmuz 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar