İki ortak olsa, ortak oldukları iki ev ve bir iş yeri olsa, evlerde kendileri otursalar, iş yerinde de beraber çalışsalar, bir gün sözlü olarak ortak oldukları 2 ev ve dükkânı paylaşıp ortaklığı bitirseler, biri 2 evi, diğeri de dükkânı alsa, ama evleri alan az zaman sonra anlaşmaya uymayarak dükkâna gelip eskisi gibi çalışmak istese, öbürü de saygıdan ses çıkarmasa, sigortası yatsa, dükkân sahibi de eskisi gibi evin birinde oturmaya devam etse, sonra dükkân batsa, mesuliyet kime râcidir?
Ortaklığı bozmaktan zımnen vazgeçtikleri anlaşılıyor. Şu halde her şey eskisi gibi, yani paylaşılmamış gibidir. Her ikisi de ortak olarak borçtan mesuldür. Sadece işçi olarak girseydi, o zaman iş değişirdi.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar