İbni Arabi hazretlerinin Fütuhat kitabında bahsettiği Âdem aleyhisselâmdan evvel yüzbin Âdem yaratıldı sözünü nasıl anlamalıdır? Bu evrim faraziyesine delil olabilir mi?
Bilemeyiz. Mektubat-ı Rabbâni’de bundan bahsediliyor. Bunlar âlem-i misaldeki görüntüleri ifade diyor olsa gerektir.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar