10.000 Euro parasını Türkiye’deki annesine götürmesini isteyen kimseye, “Götürürüm ancak 50 Euro alırım” dese caiz midir?
Vekâlet ücret ile de olur. Bu takdirde icâre (hizmet) akdi olur. Câizdir. Aksi takdirde ücret isteyemez; dostuna yardımda bulunmuş olur. Ancak ücretli çalışan cinsinden ise, emsal ücret ister.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar