Şâfiî mezhebine mensub bir kişi, Hanefî imamın arkasında namaza durduğunda, imam sehiv secdesi yaparsa ne yapar?
İmama tâbiîdir. Sehv secdesini de yapar. Üç mezhebde, selâm, namazı bitirme niyetiyle verilirse anmazdan çıkmak demektir.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar