Bir ilmihalde “Bir sebeb ile geçici haram olan, yani o sebeb kalkınca evlenmesi helâl olan yedi kadına selâm vermek câiz değildir. Bunların selâmına cevâb vermek farz olmaz” diyor. Bu yedi kadın kimlerdir?
Bunlardan beşi, nikâh sebebi ile haramdır. Bir adam, nikâhladığı kadının kız kardeşleri (baldız) ile görüşemez ve evlenemez. Nikâhladığı kadın ölürse veya boşarsa, bunun kız kardeşi ile sonra evlenebilir. Bir kadın nikâhında iken, bu kadının halası veya teyzesini veya kardeşlerinin kızını da nikâhlamak haramdır. Bunlar, süt ile olunca da haramdır. Evlenmesi muvakkat haram olan yedi kadından altıncısı, müşrik kadındır. Müşrik, kitapsız kâfir demektir. Muvakkat haram olan kadınların yedincisi, hür kadın ile evli iken, câriye ile de nikâhlanmaktır.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar