Kadın hâkim olabilir mi?
Şahidlik yapabileceği had ve kısas dışındaki davalarda hâkim olması meşru ise de, erkeklerle ihtilat ve sair sebeplerle uygun görülmemiştir. (İbni Abidin)


13 Şubat 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar