Akıllı, ancak bâliğ olmayan çocuğumuza gelen hediyeleri başkasına verebilir miyiz?
7 yaşından büyük (mümeyyiz, akıllı) çocuğun, zararlı muameleleri velisinin izniyle de yapması mümkün değildir. Talâk vermesi, köle âzâd etmesi, birine borçlu olduğunu söylemesi, ödünç, sadaka, hediye vermesi böyledir.


13 Şubat 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar