Bir kimse üç defa istikbalde şunu yapacağım diye yemin etse, fakat yapamasa, yemin kefaretini akrabası olsa fakirlere verse olur mu? Hepsini bir fakire verebilir mi?
Usul (anne, baba, dede, nine) ve füru (çocuk, torun) dışında ise olur. Hepsini bir defada bir fakire verirse, bir günlük olur. Bir fakire 30 gün boyunca her gün en az bir fidye verilir.


28 Aralık 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar