İmamın dört mezhebi gözeterek abdest alıp namaz kıldırması şart mıdır?
Herkes için müstehabdır. İmam için daha lüzumludur.
3 Ocak 2018 Çarşamba