Bazı hadisleri veya tüm hadisleri inkâr etmek kişiyi dinden çıkarır mı?
Mütevatir hadisleri inkâr küfrdür.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar