Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Mâlikî ve Şâfiî mezheblerinde özürlünün abdesti aynen Hanefî’deki gibi vakit çıkmasıyla bozulur mu?
Şâfiî’de evet. Mâlikî’de hayır. (el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa).


17 Şubat 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar