Mâlikî mezhebinde Cuma namazının farz olması için Hanefî mezhebinden farklı olarak neler vardır?
Hanefî’de en az imamdan ayrı iki veya İmam Muhammed’e göre üç erkek bulunmalıdır. Mâlikî’de misafir olmayan 12 kişi olmalıdır. Şâfiî’de cumanın kendisine farz olduğu 40 kişinin bulunması şarttır. Mâlikî’de imamın mukim olması, namazın devamlı Cuma kılınan câmide kılınması, Cuma kılınan yerin şehir olması şarttır. Mâlikî’de halifenin izni de şart değildir.
1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar