İslâmiyette övülen ve teşvik edilen sadece dinî ilimler midir?
Dünyaya ve âhirete fâideli olan her ilim övülmüştür. Ancak öğrenilmesi farz olan ilim farklıdır. Vaziyete göre ilim, farz, vâcib, müstehab, mübah, mekruh ve haram olur.


1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar