İslâmiyet geldikten sonra köleliği neden yasaklanmadı?
Kölelik harb hukukunun tabii neticesidir. Mütekabiliyet esasına istinad eder.


1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar