İncil yazarları Matta, Markos, Luka, Yuhanna İslam dinine göre mümin miydiler?
Allah bilir. Bunlar İsa aleyhisselamın ümmetindendir. Umumi kaide, Muhammed aleyhisselamın zuhuruna kadar tek Allah’a inanan herkes mümindir. Zira fetret devridir.


1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar