Selman-ı Fârisî’nin Fâtiha suresinin tefsirini yazdığını okudum. Bu tefsir günümüze intikal etmiş midir?
Hayır.


5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar