Timur, Orta Asya'yı İslâmlaştıran en tesirli şahsiyet sözü doğru mudur?
Değil ama, birlik ve dirlik temin edildiği için İslâmî hayat ve ilim inkişaf etmiştir.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar