Hanefî mezhebine göre sünnet-i müekkede, vâcib mi demektir?
Hayır. Ayrı hükümlerdir.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar