Sütbank sistemi diye bilinen inek kiralama yatırımı, caiz midir?
Anlattığınıza göre, siz uzaktan maddi karşılığı ile ineği kiraladınız. Şirket, sizin adınıza ineğe bakıyor ve bütün ihtiyaçlarını gideriyor. 1 yılda 10 ay süt parasını size gönderiyor. Buzağıları da aldığınız ineğin sigortası olmuş oluyor. Sütü için ineği kiralamak, caiz değildir. Bir kimse ineğini besleyip sütü ve hasılatı aralarında ortak olmak üzere bir şahsa verse, böyle bir şirket fâsid olur. Hasılat inek sahibinindir; besleyen şahsa ücret verilir. Hindiyye.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar